آگهی استخدام کارمند فروش خانم یا آقا در فروشگاه موبایل

استخدام کارمند فروش خانم یا آقا در فروشگاه موبایل

1399-03-27

استخدام کارمند فروش خانم یا آقا در فروشگاه موبایل به صورت تمام وقت از ساعت 9 صبح تا ساعت 9 شب و جمعه ها تا ساعت 6 با سه روز مرخصی در ماه دارای سابقه کار مرتبط با حقوق ثابت ماهانه همراه با حقوق پورسانت

استخدام کارمند فروش خانم یا آقا در فروشگاه موبایل به صورت تمام وقت از ساعت 9 صبح تا ساعت 9 شب و جمعه ها تا ساعت 6 با سه روز مرخصی در ماه دارای سابقه کار مرتبط با حقوق ثابت ماهانه همراه با حقوق پورسانت

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی