آگهی استخدام طراح وبسایت خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی در نمایشگاه کابینت

استخدام طراح وبسایت خانم مسلط به نرم افزار های گرافیکی در نمایشگاه کابینت

1399-03-26

استخدام طراح وبسایت خانم با تجربه مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتو شاپ و تری دی مکس و ... محدوده : پیروزی

استخدام طراح وبسایت خانم با تجربه مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتو شاپ و تری دی مکس و ... محدوده : پیروزی

تهران یکصد دستگاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی