آگهی استخدام بازاریاب در گروه کارخانجات سنگ رهنما سهند

استخدام بازاریاب در گروه کارخانجات سنگ رهنما سهند

1399-03-24

استخدام بازاریاب خانم در گروه کارخانجات سنگ رهنما (سهند) در محیط صنعتی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی همراه با حقوق پورسانت و بیمه تامین اجتماعی و ناهار و راننده در اختیار

استخدام بازاریاب خانم در گروه کارخانجات سنگ رهنما (سهند) در محیط صنعتی به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی همراه با حقوق پورسانت و بیمه تامین اجتماعی و ناهار و راننده در اختیار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی