آگهی استخدام حسابدار و جمع دار اموال در شرکت خصوصی

استخدام حسابدار و جمع دار اموال در شرکت خصوصی

1399-03-24

استخدام حسابدار و جمع دار اموال خانم در شرکت خصوصی برای انجام کار به صورت دائمی و امکان پیشرفت شغلی با حقوق ثابت برابر 1.5 میلیون تومان به صورت ماهانه دارای سابقه کار مفید - بقیه موارد حضوری مذاکره میشود.

استخدام حسابدار و جمع دار اموال خانم در شرکت خصوصی برای انجام کار به صورت دائمی و امکان پیشرفت شغلی با حقوق ثابت برابر 1.5 میلیون تومان به صورت ماهانه دارای سابقه کار مفید - بقیه موارد حضوری مذاکره میشود.

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی