آگهی استخدام کارمند خانم در بیمه ایران

استخدام کارمند خانم در بیمه ایران

1397-08-25

استخدام کارمند خانم در بیمه ایران با ساعت کار 9 الی 14 با حقوق 700 به همراه بیمه

استخدام کارمند خانم در بیمه ایران با ساعت کار 9 الی 14 با حقوق 700 به همراه بیمه

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی