آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1397-08-25

استخدام ناخن کار حرفه ای ترجیحا با مشتری در سالن زیبایی شلوغ

استخدام ناخن کار حرفه ای ترجیحا با مشتری در سالن زیبایی شلوغ

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی