آگهی استخدام کمک حسابدار در شرکت بازرگانی

استخدام کمک حسابدار در شرکت بازرگانی

1399-03-23

استخدام کمک حسابدار در شرکت بازرگانی دارای ضمانت، معرف یا سفته به صورت تمام وقت از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰ دارای 1 سال سابقه کار با حقوق ثابت به صورت ماهانه برابر 900.000 تومان

استخدام کمک حسابدار در شرکت بازرگانی دارای ضمانت، معرف یا سفته به صورت تمام وقت از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰ دارای 1 سال سابقه کار با حقوق ثابت به صورت ماهانه برابر 900.000 تومان

تهران ورامین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی