آگهی استخدام دستیار براشینگ کار در سالن زیبایی مینیاتور

استخدام دستیار براشینگ کار در سالن زیبایی مینیاتور

1397-08-25

استخدام دستیار براشینگ کار حرفه ای در سالن زیبایی مینیاتور.واقع در ساختمان های آ س پ با حقوق خوب

استخدام دستیار براشینگ کار حرفه ای در سالن زیبایی مینیاتور.واقع در ساختمان های آ س پ با حقوق خوب

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی