آگهی استخدام مربی در مهد کودک

استخدام مربی در مهد کودک

1399-03-23

استخدام مربی خانم و جوان در مهد کودک - دارای حداقل 2 سال تجربه کار - آشنایی به کار با کودکان- خلاق و با حجاب - دارای مدرک معتبر و مرتبط - همراه با حقوق توافقی

استخدام مربی خانم و جوان در مهد کودک - دارای حداقل 2 سال تجربه کار - آشنایی به کار با کودکان- خلاق و با حجاب - دارای مدرک معتبر و مرتبط - همراه با حقوق توافقی

مشهد امام خمینی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی