آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه معتبر

استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه معتبر

1399-03-23

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای در موسسه معتبر جهت برگزاری کلاس های آنلاین و غیرحضوری - دارای حداقل 5 سال تجربه تدریس - دارای مدرک تحصیلی مرتبط همراه با حقوق مناسب

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای در موسسه معتبر جهت برگزاری کلاس های آنلاین و غیرحضوری - دارای حداقل 5 سال تجربه تدریس - دارای مدرک تحصیلی مرتبط همراه با حقوق مناسب

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی