آگهی استخدام مکانیک مجرب

استخدام مکانیک مجرب

1397-07-18

استخدام مکانیک مجرب ماشینهای آلمانی ،کره ای و ژاپنی با سابقه کار در نمایندگی .

استخدام مکانیک مجرب ماشینهای آلمانی ،کره ای و ژاپنی با سابقه کار در نمایندگی .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی