آگهی استخدام کارمند اداری در موسسه افرا

استخدام کارمند اداری در موسسه افرا

1397-08-25

استخدام کارمند اداری در موسسه افرا با ساعت کار 10 الی 19 و یا 12 الی 20/30

استخدام کارمند اداری در موسسه افرا با ساعت کار 10 الی 19 و یا 12 الی 20/30

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی