آگهی استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت معتبر

استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت معتبر

1399-03-21

استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت معتبر آشنا با امور مالی و برنامه های حسابداری مسلط به برنامه هلو دارای مدرک فوق دیپلم یا لیسانس در رشته حسابداری به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

استخدام کمک حسابدار خانم در شرکت معتبر آشنا با امور مالی و برنامه های حسابداری مسلط به برنامه هلو دارای مدرک فوق دیپلم یا لیسانس در رشته حسابداری به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

قم شهرک قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی