آگهی استخدام حسابدار حرفه ای در شرکت مجاز

استخدام حسابدار حرفه ای در شرکت مجاز

1399-03-20

استخدام حسابدار حرفه ای در شرکت مجاز در محیط کاری آرام و دوستانه دارای 5 سابقه کار مفید به صورت فعالیت در دو شیفت صبح و عصر با حقوق مناسب بدون بیمه تامین اجتماعی

استخدام حسابدار حرفه ای در شرکت مجاز در محیط کاری آرام و دوستانه دارای 5 سابقه کار مفید به صورت فعالیت در دو شیفت صبح و عصر با حقوق مناسب بدون بیمه تامین اجتماعی

تهران مبارک آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی