آگهی استخدام طراح وبسایت با تجربه و مسلط به نرم افزار های گرافیکی در موسسه معتبر

استخدام طراح وبسایت با تجربه و مسلط به نرم افزار های گرافیکی در موسسه معتبر

1399-03-20

استخدام طراح وبسایت با تجربه و مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و ادیت و ... ،آشنا با نرم افزار های طراحی و امور مربوط به چاپ همچنین مسلط به فضای مجازی حقوق به همراه بیمه محدوده :شهر ری

استخدام طراح وبسایت با تجربه و مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ و ادیت و ... ،آشنا با نرم افزار های طراحی و امور مربوط به چاپ همچنین مسلط به فضای مجازی حقوق به همراه بیمه محدوده :شهر ری

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی