آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری با خیریه چلچراغ آل طاها

استخدام منشی خانم جهت همکاری با خیریه چلچراغ آل طاها

1399-03-17

--- استخدام تعدادی نیروی خانم جهت منشی تلفنی، محیط کاملا زنانه، همراه با آموزش، ساعت کاری نیمه وقت، به همراه حقوق ثابت و پورسانت، بلوار مدرس روبروی مجتمع مسکونی مدرس خیریه چلچراغ آل طاها ساختمان شماره 2

--- استخدام تعدادی نیروی خانم جهت منشی تلفنی، محیط کاملا زنانه، همراه با آموزش، ساعت کاری نیمه وقت، به همراه حقوق ثابت و پورسانت، بلوار مدرس روبروی مجتمع مسکونی مدرس خیریه چلچراغ آل طاها ساختمان شماره 2

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی