آگهی استخدام کارمند فروش در غرفه کتاب

استخدام کارمند فروش در غرفه کتاب

1399-03-19

استخدام کارمند فروش خانم در غرفه کتاب در محدوده آجودانیه، سبلان و هفت حوض با روابط عمومی بالا و خوش صحبت و خوش رفتار برای دو شیفت صبح و عصر با حقوق مناسب بدون بیمه تامین اجتماعی

استخدام کارمند فروش خانم در غرفه کتاب در محدوده آجودانیه، سبلان و هفت حوض با روابط عمومی بالا و خوش صحبت و خوش رفتار برای دو شیفت صبح و عصر با حقوق مناسب بدون بیمه تامین اجتماعی

تهران آجودانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی