آگهی استخدام مکانیک

استخدام مکانیک

1397-07-18

استخدام مکانیک، باطریساز، آهنگر - مسلط به ماشین آلات راهسازی و معدنی ( لودر و گریدر، , بلدوز، بیل ) نیازمندیم . استان تهران و البرز

استخدام مکانیک، باطریساز، آهنگر - مسلط به ماشین آلات راهسازی و معدنی ( لودر و گریدر، , بلدوز، بیل ) نیازمندیم . استان تهران و البرز

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی