آگهی استخدام حسابدار در فروشگاه سوسیس کالباس گوشتیران

استخدام حسابدار در فروشگاه سوسیس کالباس گوشتیران

1399-03-18

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه سوسیس کالباس گوشتیران خوش صحبت و آشنا با برنامه های حسابداری محک و هلو به صورت نیمه وقت برای بعد از ظهر و روزانه حدود 4 تا 5 ساعت با ضامن معتبر و حقوق توافقی

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه سوسیس کالباس گوشتیران خوش صحبت و آشنا با برنامه های حسابداری محک و هلو به صورت نیمه وقت برای بعد از ظهر و روزانه حدود 4 تا 5 ساعت با ضامن معتبر و حقوق توافقی

تهران ورامین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی