آگهی استخدام حسابدار آقا در عمده فروشی

استخدام حسابدار آقا در عمده فروشی

1399-03-18

استخدام حسابدار آقا در عمده فروشی سزار مسلط به برنامه هلو زیر نظر حسابدار ارشد با حقوق ثابت برابر 1.800.000 تومان بدون بیمه تامین اجتماعی به صورت تمام وقت - محل کار: خیابان مصطفی خمینی قبل چهار راه مولوی فروشگاه سزار

استخدام حسابدار آقا در عمده فروشی سزار مسلط به برنامه هلو زیر نظر حسابدار ارشد با حقوق ثابت برابر 1.800.000 تومان بدون بیمه تامین اجتماعی به صورت تمام وقت - محل کار: خیابان مصطفی خمینی قبل چهار راه مولوی فروشگاه سزار

تهران مولوی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی