آگهی استخدام حسابدار آقا در کارگاه بلوک زنی

استخدام حسابدار آقا در کارگاه بلوک زنی

1399-03-17

استخدام حسابدار آقا در دفتر کارگاه بلوک زنی در باقرشهر آشنا با برنامه هلو با حقوق حداقل 3 میلیون تومان به صورت تمام وقت دارای سابقه کار مرتبط - داشتن وسیله نقلیه الزامی است.

استخدام حسابدار آقا در دفتر کارگاه بلوک زنی در باقرشهر آشنا با برنامه هلو با حقوق حداقل 3 میلیون تومان به صورت تمام وقت دارای سابقه کار مرتبط - داشتن وسیله نقلیه الزامی است.

تهران مبارک آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی