آگهی استخدام بازاریاب در شرکت کارا الکتریک

استخدام بازاریاب در شرکت کارا الکتریک

1399-03-17

استخدام بازاریاب خانم خوش صحبت در شرکت کارا الکتریک در محیط اداری مسلط به فنون مذاکره دارای سابقه کار مفید برای شیفت صبح و عصر با حقوق 2 میلیون تومان به صورت ماهانه

استخدام بازاریاب خانم خوش صحبت در شرکت کارا الکتریک در محیط اداری مسلط به فنون مذاکره دارای سابقه کار مفید برای شیفت صبح و عصر با حقوق 2 میلیون تومان به صورت ماهانه

اصفهان سروش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی