آگهی استخدام مدرس خصوصی زبان انگلیسی در موسسه مجاز

استخدام مدرس خصوصی زبان انگلیسی در موسسه مجاز

1399-03-13

استخدام مدرس خصوصی زبان انگلیسی آقا/خانم جوان و حرفه ای و با حوصله در موسسه مجاز - دارای حداقل 5 سال سابقه تدریس - فعال در راستای تدریس نوین به همراه بازی های متنوع آموزشی - همراه با حقوق ساعتی

استخدام مدرس خصوصی زبان انگلیسی آقا/خانم جوان و حرفه ای و با حوصله در موسسه مجاز - دارای حداقل 5 سال سابقه تدریس - فعال در راستای تدریس نوین به همراه بازی های متنوع آموزشی - همراه با حقوق ساعتی

تهران خانی آباد نو

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی