آگهی استخدام کمک حسابدار در فروشگاه تجاری

استخدام کمک حسابدار در فروشگاه تجاری

1399-03-13

استخدام کمک حسابدار خانم در فروشگاه تجاری در منطقه جمهوری مسلط به برنامه حسابداری هلو و آشنا با نرم افزار اکسل بابت ثبت اسناد در محیط کاری مناسب به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

استخدام کمک حسابدار خانم در فروشگاه تجاری در منطقه جمهوری مسلط به برنامه حسابداری هلو و آشنا با نرم افزار اکسل بابت ثبت اسناد در محیط کاری مناسب به صورت تمام وقت با حقوق توافقی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی