آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه مجاز

استخدام مدرس زبان انگلیسی در موسسه مجاز

1399-03-12

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای در موسسه مجاز - دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی یا آموزشگاهی زبان انگلیسی - دارای سابقه کار مرتبط - کار به صورت حضوری ترجیحا ساکن پرند فاز 5 همراه با حقوق مناسب

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای در موسسه مجاز - دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی یا آموزشگاهی زبان انگلیسی - دارای سابقه کار مرتبط - کار به صورت حضوری ترجیحا ساکن پرند فاز 5 همراه با حقوق مناسب

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی