آگهی استخدام معلم پایه دوم در دبستان در منطقه یک تهران

استخدام معلم پایه دوم در دبستان در منطقه یک تهران

1399-03-11

استخدام معلم حرفه ای و مسلط پایه دوم در مدرسه در منطقه یک تهران- دارای سابقه کار مرتبط با تدریس ابتدایی - صبور و با حوصله - کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق خوب

استخدام معلم حرفه ای و مسلط پایه دوم در مدرسه در منطقه یک تهران- دارای سابقه کار مرتبط با تدریس ابتدایی - صبور و با حوصله - کار به صورت حضوری میباشد همراه با حقوق خوب

تهران حکمت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی