آگهی استخدام حسابدار در بازار آهن

استخدام حسابدار در بازار آهن

1399-03-11

استخدام حسابدار در بازار آهن دارای سابقه کار در زمینه حسابداری بازرگانی آشنا به برنامه سپیدار و مسلط به برنامه آفیس به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

استخدام حسابدار در بازار آهن دارای سابقه کار در زمینه حسابداری بازرگانی آشنا به برنامه سپیدار و مسلط به برنامه آفیس به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای قانونی و بیمه تامین اجتماعی

تهران صالح آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی