آگهی استخدام حسابدار با تجربه در کارخانه

استخدام حسابدار با تجربه در کارخانه

1399-03-10

استخدام حسابدار با تجربه مناسب در کارخانه واقع در رباط کریم آشنا با برنامه های حسابداری هلو و سپیدار به صورت تمام وقت از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر با حقوق توافقی. عقد قرارداد بعد از مصاحبه حضوری انجام میشود.

استخدام حسابدار با تجربه مناسب در کارخانه واقع در رباط کریم آشنا با برنامه های حسابداری هلو و سپیدار به صورت تمام وقت از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر با حقوق توافقی. عقد قرارداد بعد از مصاحبه حضوری انجام میشود.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی