آگهی استخدام مکانیک

استخدام مکانیک

1397-07-18

به یک مکانیک ماشین های داخلی و خارجی در محدوده سهروردی نیازمندیم.

به یک مکانیک ماشین های داخلی و خارجی در محدوده سهروردی نیازمندیم.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی