آگهی استخدام رسمی راننده کامیونت یخچالدار بالای صفر در شرکت پخش

استخدام رسمی راننده کامیونت یخچالدار بالای صفر در شرکت پخش

1399-03-03

استخدام رسمی راننده کامیونت یخچالدار بالای صفر در شرکت پخش در مناطق غرب تهران همراه با مامور توزیع در محیط کاری مناسب با حقوق ثابت و حقوق پاداش و حقوق اضافه کاری و بیمه تامین اجتماعی

استخدام رسمی راننده کامیونت یخچالدار بالای صفر در شرکت پخش در مناطق غرب تهران همراه با مامور توزیع در محیط کاری مناسب با حقوق ثابت و حقوق پاداش و حقوق اضافه کاری و بیمه تامین اجتماعی

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی