آگهی استخدام بازاریاب در فروشگاه چراغ های روشنایی

استخدام بازاریاب در فروشگاه چراغ های روشنایی

1399-03-06

استخدام بازاریاب در فروشگاه چراغ های روشنایی (چراغ های خیابانی و پروژکتور) در محیط کاری مناسب به صورت تمام وقت با حقوق عالی. بقیه شرایط کاری به صورت تلفنی اعلام خواهد شد.

استخدام بازاریاب در فروشگاه چراغ های روشنایی (چراغ های خیابانی و پروژکتور) در محیط کاری مناسب به صورت تمام وقت با حقوق عالی. بقیه شرایط کاری به صورت تلفنی اعلام خواهد شد.

تهران پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی