آگهی استخدام حسابدار مبتدی در شرکت آژیراک صنعت

استخدام حسابدار مبتدی در شرکت آژیراک صنعت

1399-03-05

استخدام حسابدار مبتدی خانم در شرکت آژیراک صنعت بدون نیاز به داشتن سابقه کار یا حداکثر یک سال سابقه کار برای کار موقت با حقوق روزمزد در محیط کاری مناسب

استخدام حسابدار مبتدی خانم در شرکت آژیراک صنعت بدون نیاز به داشتن سابقه کار یا حداکثر یک سال سابقه کار برای کار موقت با حقوق روزمزد در محیط کاری مناسب

تهران جنت آباد جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی