آگهی استخدام کارمند فروش در عمده فروشی کفش

استخدام کارمند فروش در عمده فروشی کفش

1399-03-05

استخدام کارمند فروش آقا در عمده فروشی کفش با سابقه کار مفید در خصوص فروش کفش با حداکثر بیست سال سن در محیط کاری مناسب با حقوق توافقی

استخدام کارمند فروش آقا در عمده فروشی کفش با سابقه کار مفید در خصوص فروش کفش با حداکثر بیست سال سن در محیط کاری مناسب با حقوق توافقی

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی