آگهی استخدام راننده خاور در شرکت باربری مهتاب بار

استخدام راننده خاور در شرکت باربری مهتاب بار

1399-03-05

استخدام راننده خاور در شرکت باربری مهتاب بار دارای سابقه کار مرتبط ساکن غرب یا جنوب غرب تهران بابت اسباب کشی منزل و... با تسویه روزانه بدون بیمه تامین اجتماعی. لطفا درصورت داشتن تسلط به کار تماس بگیرید.

استخدام راننده خاور در شرکت باربری مهتاب بار دارای سابقه کار مرتبط ساکن غرب یا جنوب غرب تهران بابت اسباب کشی منزل و... با تسویه روزانه بدون بیمه تامین اجتماعی. لطفا درصورت داشتن تسلط به کار تماس بگیرید.

تهران آذری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی