آگهی استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه

استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه

1399-03-03

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای خانم در آموزشگاه زبان - واقع در بلوار توس توس 65 نجف 5 - دارای سابقه کار - آموش به صورت حضوری و تمام وقت میباشد .

استخدام مدرس زبان انگلیسی حرفه ای خانم در آموزشگاه زبان - واقع در بلوار توس توس 65 نجف 5 - دارای سابقه کار - آموش به صورت حضوری و تمام وقت میباشد .

مشهد بلوار توس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی