آگهی استخدام معلم خانم پایه دوم ابتدایی در منزل

استخدام معلم خانم پایه دوم ابتدایی در منزل

1399-03-02

استخدام معلم حرفه ای خانم پایه دوم ابتدایی در منزل - با تجربه مناسب و دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری میباشد دارای حقوق توافقی - خوش برخورد و با حوصله متعهد

استخدام معلم حرفه ای خانم پایه دوم ابتدایی در منزل - با تجربه مناسب و دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری میباشد دارای حقوق توافقی - خوش برخورد و با حوصله متعهد

تهران امانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی