آگهی استخدام طراح در شرکت خصوصی

استخدام طراح در شرکت خصوصی

1399-03-02

استخدام طراح حرفه ای در شرکت خصوصی مسلط به کورل و فتوشاپ و ... - دارای سابقه کار حقوق بین 1/500/000 تا 2/000/000 بیمه ندارد. کار به صورت حضوری و تمام وقت میباشد .

استخدام طراح حرفه ای در شرکت خصوصی مسلط به کورل و فتوشاپ و ... - دارای سابقه کار حقوق بین 1/500/000 تا 2/000/000 بیمه ندارد. کار به صورت حضوری و تمام وقت میباشد .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی