آگهی استخدام عکاس در شرکت خصوصی

استخدام عکاس در شرکت خصوصی

1399-03-03

استخدام عکاس حرفه ای و خلاق آقا/خانم در شرکت خصوصی - دارای سابقه کار مرتبط و نمونه کار خوب- کار به صورت حضوری میباشد. همراه با حقوق مناسب

استخدام عکاس حرفه ای و خلاق آقا/خانم در شرکت خصوصی - دارای سابقه کار مرتبط و نمونه کار خوب- کار به صورت حضوری میباشد. همراه با حقوق مناسب

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی