آگهی استخدام گرافیست در شرکت خصوصی

استخدام گرافیست در شرکت خصوصی

1399-03-02

استخدام گرافیست خلاق در شرکت خصوصی - جهت انجام طراحی تبلیغاتی و انیمیشن سازی فعلادر حال آماده سازی یک سری نمونه کار برای چند شرکت هستیم ولی در آیندهنزدیک به درآمد میرسیم . دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری میباشد .

استخدام گرافیست خلاق در شرکت خصوصی - جهت انجام طراحی تبلیغاتی و انیمیشن سازی فعلادر حال آماده سازی یک سری نمونه کار برای چند شرکت هستیم ولی در آیندهنزدیک به درآمد میرسیم . دارای سابقه کار - کار به صورت حضوری میباشد .

اصفهان هشت بهشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی