آگهی استخدام مدرس زبان فرانسه در آموزشگاه زبان

استخدام مدرس زبان فرانسه در آموزشگاه زبان

1399-02-31

استخدام مدرس حرفه ای خانم زبان فرانسه در آموزشگاه زبان - کار به صورت تمام وقت و حضوری میباشد دارای سابقه کار ترجیحا ساکن بهارستان و حومه - فارغ التحصیل رشته آموزش زبان -

استخدام مدرس حرفه ای خانم زبان فرانسه در آموزشگاه زبان - کار به صورت تمام وقت و حضوری میباشد دارای سابقه کار ترجیحا ساکن بهارستان و حومه - فارغ التحصیل رشته آموزش زبان -

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی