آگهی استخدام پزشک عمومی در مطب زیبایی

استخدام پزشک عمومی در مطب زیبایی

1399-02-31

استخدام پزشک عمومی در مطب زیبایی دارای پروانه تهران در محیط کاری مناسب دارای حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه زیبایی با حقوق توافقی به صورت پاره وقت یا تمام وقت

استخدام پزشک عمومی در مطب زیبایی دارای پروانه تهران در محیط کاری مناسب دارای حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه زیبایی با حقوق توافقی به صورت پاره وقت یا تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی