آگهی استخدام حسابدار در شرکت دکوراسیون

استخدام حسابدار در شرکت دکوراسیون

1399-02-30

استخدام حسابدار خانم در شرکت دکوراسیون دارای سابقه کار مفید با یک ماه زمان برای انجام کار آزمایشی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی بعد از گذشت مدت آزمایشی

استخدام حسابدار خانم در شرکت دکوراسیون دارای سابقه کار مفید با یک ماه زمان برای انجام کار آزمایشی به صورت تمام وقت با حقوق توافقی بعد از گذشت مدت آزمایشی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی