آگهی استخدام بازاریاب مویرگی در شرکت پخش مواد غذایی

استخدام بازاریاب مویرگی در شرکت پخش مواد غذایی

1399-02-30

استخدام بازاریاب مویرگی در شرکت پخش عرفان در زمینه توزیع مواد غذایی دارای تجربه در زمینه پخش مویرگی با حقوق ثابت برابر 2.100.000 تومان همراه با حقوق پورسانت برای مناطق غرب تهران

استخدام بازاریاب مویرگی در شرکت پخش عرفان در زمینه توزیع مواد غذایی دارای تجربه در زمینه پخش مویرگی با حقوق ثابت برابر 2.100.000 تومان همراه با حقوق پورسانت برای مناطق غرب تهران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی