آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت پخش کتاب

استخدام کارمند فروش در شرکت پخش کتاب

1399-02-30

استخدام کارمند فروش در شرکت پخش کتاب ترجیحا استخدام زوج خانم و آقا بابت فروش پکیج های آموزشی روانشناسی برای مراجعه به افراد تحصیلکرده در داروخانه ها و کتاب فروشی ها و... با حقوق برابر 1 میلیون تومان و حقوق پورسانت - فقط تعداد قرارداد در هر ماه اهمیت دارد.

استخدام کارمند فروش در شرکت پخش کتاب ترجیحا استخدام زوج خانم و آقا بابت فروش پکیج های آموزشی روانشناسی برای مراجعه به افراد تحصیلکرده در داروخانه ها و کتاب فروشی ها و... با حقوق برابر 1 میلیون تومان و حقوق پورسانت - فقط تعداد قرارداد در هر ماه اهمیت دارد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی