آگهی استخدام حسابدار در شرکت لوازم خانگی

استخدام حسابدار در شرکت لوازم خانگی

1399-02-30

استخدام حسابدار خانم در شرکت لوازم خانگی دارای سابقه کار مرتبط با حسابداری بازرگانی به صورت پاره وقت در شیفت بعد از ظهر با حقوق توافقی

استخدام حسابدار خانم در شرکت لوازم خانگی دارای سابقه کار مرتبط با حسابداری بازرگانی به صورت پاره وقت در شیفت بعد از ظهر با حقوق توافقی

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی