آگهی استخدام حسابدار در شرکت غیر دولتی

استخدام حسابدار در شرکت غیر دولتی

1399-02-30

استخدام حسابدار خانم در شرکت غیر دولتی آشنا با خزانه داری دارای سه سال سابقه کار دارای مدرک لیسانس حسابداری در محدوده شرق تهران (بنی هاشم)

استخدام حسابدار خانم در شرکت غیر دولتی آشنا با خزانه داری دارای سه سال سابقه کار دارای مدرک لیسانس حسابداری در محدوده شرق تهران (بنی هاشم)

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی