آگهی استخدام پزشک عمومی در کلینیک پوست و مو

استخدام پزشک عمومی در کلینیک پوست و مو

1399-02-30

استخدام پزشک عمومی در کلینیک پوست و مو برای قبول مسئولیت فنی دارای جواز مطب و پروانه به صورت نیمه وقت و دو روز در هفته با حقوق و مزایای ثابت - مالیات و هزینه ها به عهده کلینیک می باشد. برای همکاری طولانی مدت همراه با قرارداد محضری.

استخدام پزشک عمومی در کلینیک پوست و مو برای قبول مسئولیت فنی دارای جواز مطب و پروانه به صورت نیمه وقت و دو روز در هفته با حقوق و مزایای ثابت - مالیات و هزینه ها به عهده کلینیک می باشد. برای همکاری طولانی مدت همراه با قرارداد محضری.

قم بلوار امین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی