آگهی استخدام پزشک عمومی در درمانگاه

استخدام پزشک عمومی در درمانگاه

1399-02-30

استخدام پزشک عمومی در درمانگاه در خیابان توحید برای فعالیت در شیفت های مختلف با حقوق پورسانت (پرکیس ۶۰ درصد از ویزیت و ۴۰ درصد از خدمات) با دسترسی ساده به داروخانه و پارکینگ

استخدام پزشک عمومی در درمانگاه در خیابان توحید برای فعالیت در شیفت های مختلف با حقوق پورسانت (پرکیس ۶۰ درصد از ویزیت و ۴۰ درصد از خدمات) با دسترسی ساده به داروخانه و پارکینگ

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی