آگهی استخدام پزشک عمومی در مطب

استخدام پزشک عمومی در مطب

1399-02-30

استخدام پزشک عمومی در مطب، قبلا فعالیت مطب دندانپزشکی بوده ولی در حال حاضر تغییر کرده است، در محیط کاری مناسب، به صورت تمام وقت با حقوق مناسب

استخدام پزشک عمومی در مطب، قبلا فعالیت مطب دندانپزشکی بوده ولی در حال حاضر تغییر کرده است، در محیط کاری مناسب، به صورت تمام وقت با حقوق مناسب

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی