آگهی استخدام کمک حسابدار در شرکت غیردولتی

استخدام کمک حسابدار در شرکت غیردولتی

1399-02-30

استخدام کمک حسابدار در شرکت غیردولتی مسلط به برنامه های حسابداری در محیط کاری مناسب و آموزش مستمر در حین انجام کار به صورت تمام وقت با حقوق مناسب

استخدام کمک حسابدار در شرکت غیردولتی مسلط به برنامه های حسابداری در محیط کاری مناسب و آموزش مستمر در حین انجام کار به صورت تمام وقت با حقوق مناسب

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی